FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pocit kinestetický

pocit kinestetický

- pohybový pocit, nevyhnutná súčasť a v istom zmysle základ vnemových celkov. Pohybová reakcia, ktorej nositeľom je kostrové svalstvo, slúži objektivovaniu zrakových, sluchových a i. pocitov určením vzájomných vzťahov ich vonkajších objektov v priestore a čase.