FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pobyt (heidegger, m.)

pobyt ( Heidegger, M.) = Dasein (Heidegger, M.) = tubytie (Heidegger, M.) = tu-bytie (Heidegger, M.)

- jediné súcno (14), ktoré vie o svojom vlastnom bytí; pobyt je človek (14).

------------------------
pobyt (Heidegger, M.)>