FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Platonizmus - smery/školy

platonizmus - smery/školy

Akadémia platónska
Akadémia platónska florentská

novoplatonizmus

platonizmus renesančný
platonizmus stredný

škola cambridgeská platonizmu