FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Platon - odkazy

Platon - odkazy

Akadémia platónska

biobibliografia Platona

dialóg platónsky

myšlienka Platonova

novoplatonizmus

platonizmus

podobenstvo s jaskyňou Platonovo
Ý portrét Platona

teória poznania Platonova

učenie Platonovo
útvary významové PLatonove = významové univerzum Platóna

zoznam diel Platona
zoznam vplyvov Platona
zoznam zdrojov Platona