FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Planimetria

planimetria

- geometria v rovine; náuka zaoberajúca sa skúmaním rovinných geometrických vlastností a vz»ahov útvarov.