FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Plán študijný

plán študijný

- prehľad obsahových, kvalitatívnych i kvantitatívnych požiadaviek, ktoré treba zvládnuť počas štúdia alebo jeho určitého obdobia, ako aj ich časové vymedzenie. Študijný plán v zmysle školského dokumentu a záväznej obsahovej a časovej normy sa nazýva učebný plán. Osobitný študijný plán, ktorý môže byť určený v odôvodnených prípadoch študentovi alebo skupine študentov riadneho štúdia na vysokej škole, sa nazýva individuálny študijný plán ( L189;411).