FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pitaka

pitaka ( sanskr.)

- kôš zákona - výklad Budhovho učenia zozbieraný a spísaný pred rokom 241 pred n. l., kedy sa konal tretí budhistický koncil. Podľa tradície vznikli základné tri pitaky krátko po Budhovej smrti, keď boli na koncile v Rádžagrge pri Magadhe vyzvaní traja Budhovi žiaci, aby ich zopakovali. Ide o Abhidhammapitaku, Vinajapitaku a Suttapitaku ( L396;317).