FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pisarev, d. i.

Pisarev, Dmitrij Ivanovič (1840 - 1868)

- ruský revolučný publicista, literárny kritik a filozof. Spolupracovník a ideový vedúci časopisu "Russkoje slovo" (od 1861). Zastával teóriu "chemickej" cesty revolúcie - postupných sociálnych premien (vzdelávanie ľudu, zvyšovanie produktivity práce, zlepšovanie životnýcvh podmienok más).