FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Piktogram

piktogram

- obázok veci; jednobrazový záznam. Stupeň vývoja smerom k písmu. Pôvodne primitívna maµba alebo kresba kreslená ostrým kameňom alebo vyrývaná do kameňa, kostí, rohov, alebo maµovaná na koľe, skalné a jaskynné steny. Obrázkové písmo vyjadrujúce celý odohratý príbeh obrázkom ( L1223;16).