FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Ph

pH

- skrátený údaj vodíkového exponenta, ktorý vyjadruje kyslosť alebo zásaditosť roztoku; záporný dekadický logaritmus koncentrácie vodíkovych iónov v skúmanej kvapaline; vodíkový exponent.