FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Peripatetici - predstavitelia

peripatetici - predstavitelia

Alexander z Afrodízie
Andronikos z Rodu
Aristoxenos

Dikaiarchos

Eudemos z Rodu

Straton

Teofrastos