FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Perifráza

perifráza

- jeden zo základných básnických trópov blízky metonymii, ktorý vzniká tým, že sa predmet nepomenuje priamo, ale opisom, vymenovaním charakteristických znakov a vlastností.