FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Perfektum

perfektum (lat.)

- minulý čas; tvar minulého času; opak: imperfektum.