FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Percepcia (hume, d.)

percepcia ( Hume, D.)

- dojmy (pocity) a idey (zmyslové obrazy pamäti) v ich jednotlivosti i súhrnne.