FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pedagógia

pedagógia (gr.)

- výchovná prax v protiklade k pedagogickej teórii. Termín "pedagógia" zaviedol Dilthey; jeho používanie sa však zatiaľ širšie neujalo.