FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pedagóg stredo¹kolský

pedagóg stredo¹kolský

- pedagóg pôsobiaci na strednej ¹kole.