FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pátranie

pátranie

- usilovanie sa nájs» niečo, hµadanie, sliedenie, stopovanie.