FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pater

pater ( lat.)

- otec - v neskorej antike (v helenistickom období) čestný titul pre učiteľa múdrosti; takto sa v ranom kresťanstve nazývali autority, akými boli duchovní a kňazi. Skúmanie ich učenia sa nazýva ' patrológia' a obdobie, v ktorom žili (približne od 2. stor. do 7. stor. / 8. stor.) ' patristika' ( L623;39).