FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Partnerstvo sociálne

partnerstvo sociálne

- rovnopráve postavenie robotníkov a kapitalistov, ktorí sa rovnakou mierou zúčastňujú na výrobnom procese a riadení podnikov; realizuje sa predajom ľudových účastín robotníkom, rozširovaním účasti zamestnancov na zisku monopolov, priťahovaním odborárskych vodcov a funkcionárov do správnych orgánov podnikov a pod. ( L421;626).