FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Participacionizmus noetický

participacionizmus noetický

- filozofická koncepcia, podľa ktorej poznanie je účastníctvo (participácia) na poznaní vyššej skutočnosti alebo priamo na vyššom poznaní (napríklad Božom poznaní). Líniu noetického participacionizmu založil Platón ( L438;17).