FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Partenogenéza

partenogenéza (gr.)

- pohlavné rozmnoľovanie bez akéhokoµvek oplodnenia.