FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Paralogizmus

paralogizmus (gr. paralogismos)

- neúmyselné porušenie logických zákonov a pravidiel, ktoré zbavuje úsudok dôkazovej sily a vedie spravidla k nesprávnym záverom. Paralogizmus treba odlišovať od vedomého porušenia logických pravidiel ( sofistika) ( L53;370).