FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Panslavizmus

panslavizmus

- v 19. stor. idea spojenia slovanských národov pod vládou ruského cára a tomu zodpovedajúce politické snahy, ktorých významným zdrojom bola snaha o nezávislosť slovanských národov zotročených habsburskou monarchiou a Tureckom ( L715;527).