FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pangermanizmus

pangermanizmus (lat.)

- všenemcké povedomie využívané a zneužívané pri ideologickom zdôvodňovaní nemeckého expanzionizmu v Európe. Ako politická doktrína sa sformoval koncom 19. stor. (porov. však aj úvod do 19. stor.), znovu ožil v nemeckom fašizme, kde sa vyznačoval vyhroteným nacionalizmom , rasizmom a militarizmom ( L715;526- 527).