FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Panenteizmus

panenteizmus

- je ponímanie boha, ktoré v sebe zjednocuje teizmus a panteizmus: svet spočíva v bohu, svet je spôsobom prejavu boha. Paneteizmus tvrdí, že celý svet je obsiahnutý v bohu. Predstaviteľmi panenteizmu boli napr.: Plotinos, Augustinus , Ján Eriugena, Schleiermacher, K. C. F. Krause. Panenteizmus je blízky kresťanskej mystike ( L154;538).