FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pamä» dlhodobá

pamä» dlhodobá

- epizodická pamä» (ukladajú sa osobné udalosti, a časové vz»ahy podµa časovej postupnosti) a pamä» sémantická (ukladajú sa pojmy, významy, suvislosti) ( L1039;144).