FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pamä» (aristoteles)

pamä» ( Aristoteles)

- to, z čoho u µudí (29) vzniká skúsenos» (29); lebo mnoho ráz opakovaný a pamä»ou uchovaný vnem jednej a tej istej veci má význam (silu) jednej skúsenosti ( L25;243).