FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Paleontológia

paleontológia

- je veda o vzniku a vývoji živej hmoty v minulých dobách geologických, o posmrtných zmenách organickej hmoty, o vzťahoch medzi pozostatkami organizmov a horninami, v ktorých sú uložené ( L42;849).

----------------
paleontológia>