FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Označované a označujúce

označované a označujúce

- sú podľa semiológie saussurovského typu neoddeliteľné, sú to dve stránky jedného a toho istého výkonu a jedno i druhé desubstancializuje. Pôvodne diferencia medzi označujúcim a označovaným vždy iba reprodukovala diferenciu senzibilného a inteligibilného.