FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Otáčanie

otáčanie

- rotácia - pohyb charakterizovaný tým, že body telesa, ktoré ležia na stálej osi otáčania, nepohybujú sa a všetky ostatné body telesa opisujú okolo osi sústredené kružnice v rovinách kolmých na os ( L159;313).