FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Osvojovanie si sveta človekom umelecké

osvojovanie si sveta človekom umelecké

- podproces estetického osvojovania si sveta človekom ; umenie.