FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Ostrihom

Ostrihom

- maď. Esztergom - mesto v severnom Maďarsku.

Pôvodne osídlené Keltami , najneskôr od 9. stor. slovanské hradisko, po príchode starych Maďarov, v poslednej trretine 10. stor. sídlo kniežaťa Gejzu, od vlády Štefana I. do konca 12. stor. jedno z hlavných sídiel uhorského panovníka, od začiatku 11. stor. sídlo arcibiskupstva, uhorského primasa; 1241 vyplienené Tatármi, stredoveku významné stredisko remesiel a obchodu, 1543-1683 obsadené Turkami.