FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Osobnosť žiaka

osobnosť žiaka

- integrovaný súhrn povahových čřt a schopností žiaka; súhr jeho typických osobnostných vlastností.