FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Osoba právnická - odkazy

osoba právnická - odkazy

druh/príklad právnickej osoby

osoba fyzická

spôsobilosť na právne úkony

vestálky

zamestnávateľ