FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Osoba fyzická - odkazy

osoba fyzická - odkazy

osoba právnická

poplatník

spôsobilosť na právne úkony

študent vysokoškolský

zamestnávateľ