FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Osoba dramatická

osoba dramatická

- ľudský činiteľ každého dramatického diela a v pretvorení na dramatickú postavu aj jeho realizácia ( L300;322).