FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Osnovy učebné

osnovy učebné

- školský dokument, v ktorom sa konkretizujú výchovno-vzdelávacie ciele, obsah a rozsah vyučovania v učebných predmetoch a v študijných predmetoch podľa schváleného učebného plánu ( L189;469-470).