FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Opozitum

opozitum (lat.)

- slovo majúce opačný, protikladný význam ako dané slovo; antonymum ( L163; 632).