FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Oponent

oponent (lat.)

- kto oponuje; protivník (najmä v diskusii); posudzovateµ vedeckej dizertácie alebo odbornej práce, obyčajne rukopisu.