FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Opis stavu

opis stavu

- (nem. Zustandbeschreibung, angl. state-description) je veta alebo trieda viet, ktorá presne opisuje určitý stav vecí čiže jednu realizáciu zo súboru možných svetov ( L171;88).