FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Operátor menotvorný

operátor menotvorný

- výraz, pomocou ktorého sa tvorí meno; menotvorné operátory sa zavádzajú pre účely logickej analýzy, s cieľom symbolizovať výrazy prirodzených jazykov, napr. jota-operátor tvorí z výrokovej funkcie (presnejšie z jej jazykovej formy) individuálne meno, opis.