FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Operácia myšlienková (psychológia)

operácia myšlienková ( psychológia)

- zvonku nezistiteľný psychický proces , ktorého podstatou je práca s informáciami ( predstavami , pojmami , symbolmi, obrazmi), psychologickými obsahmi, a jej výsledkom je pochopenie vzťahov alebo riešenie problému.

Myšlienkové operácie sa členia na analýzu , komparáciu, rozlišovanie, abstrakciu , generalizáciu, triedenie ( L571;129).