FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Op-art

op-art (angl.)

- opart - výtvarné umenie, ktoré sa snaží vyvolať dojem plastickosti a dynamickosti bez toho, že by samo bolo plastické alebo pohyblivé, dynamické; optické umenie.