FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Oecd

OECD

- angl. Organization for Economic Cooperation and Development, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj - založená 1961, nahradila Organizáciu pre európsku hospodársku spoluprácu, členmi je 24 najvyspelejších štátov sveta (okrem európskych USA , Kanada, Austráli, Japonsko ...).