FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Odvetvie právne

odvetvie právne

- súhrn právnych noriem tvoriacich relatívne samostatnú časť právneho
poriadku, ktorá má vlastný predmet úpravy.