FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Odpoveď

odpoveď

- písomné alebo ústne oznámenie vyžiadané otázkou ( L208;504).

Zoznam odpovedí možno nájsť v Registri registrov pod titulom OTÁZKY/ODPOVEDE.