FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Odlišovanie

odlišovanie

- uvedomovanie si rozdielnosti, rozličnosti niečoho v orovnaní s iným, rozoznávanie, rozlišovanie.