FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Odkaz všeobecný

odkaz všeobecný = odkaz kľúčový

- odkaz v mennom katalógu, ktorý odkazuje používateľa katalógu od záhlavia, ktoré sa podľa pravidiel nemohlo použiť pre hlavný katalogizačný záznam - ale pod ktorým by sa mohlo hľadať, - k záhlaviu, pod ktorým sú hľAdané publikácie popisané. Obsahuje nepoužívaný tvar mena individuálneho autora alebo slova názvu ( L290;94).