FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Odkaz hromadný

odkaz hromadný

- odkaz v mennom katalógu, ktorý nahradzuje viaceré všeobecné odkazy s rovnakým usporiadaním záhlavia. Používa sa pro všeobecných menných odkazoch a korporatívnom vydavateľovi ( L290;83).