FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Odbor študijný

odbor študijný

- zameranie odbornej prípravy na stredných školách a vysokých školách podľa požiadaviek príslušného povolania a zamestnania ( L189;411).